Hajrat Shahjalal Hotel i Dhaka

Lokal tid:
11:01:57
Open

🕗 Åbningstider

Søndag-
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Nadda, Dhaka 1212, Bangladesch
Kontakter telefon: +88
Latitude: 23.8110698, Longitude: 90.4192159
Større kort og vejledning

Kommentar 1

Nærmeste Restaurant:

Al-Modina Bereany House

Al-Modina Bereany House

Pragati Avenue, Dhaka
restaurantLæs mere
Cafe Delight

Cafe Delight

Kalachandpur Main Road, Dhaka
restaurantLæs mere
Asian Bar-Be-Que

Asian Bar-Be-Que

Kalachandpur Main Road, Dhaka
restaurantLæs mere
Mostofa Hotel & Restaurant

Mostofa Hotel & Restaurant

Ka 7/3 Lichu Bagan Nadda link Road or Mintu Road, Dhaka
restaurantLæs mere
Haji Biriyani

Haji Biriyani

Bashundhara Road, Dhaka
restaurantLæs mere
Ghoroa Hotel

Ghoroa Hotel

Ka-54/3 Bashundhara Rd, Dhaka 1229 Bashundhara Road, Dhaka
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier i Bangladesh

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning