Hajrat Shahjalal Hotel i Dhaka

Lokal tid:
16:08:41
Lukket

🕗 Åbningstider

Søndag-
Mandag-
Tirsdag-
Onsdag-
Torsdag-
Fredag-
Lørdag-
Nadda, Dhaka 1212, Bangladesh
Kontakter telefon: +88
Latitude: 23.8110698, Longitude: 90.4192159
Større kort og vejledning

Kommentar 1

Nærmeste Restaurant:

Let's Meat Up

Pragati Avenue, Dhaka
restaurantLæs mere
Al-Modina Bereany House

Al-Modina Bereany House

Pragati Avenue, Dhaka
restaurantLæs mere
Bacchu Miar Fuska Chotpoti

Bacchu Miar Fuska Chotpoti

Kalachandpur School Road, Dhaka
restaurantLæs mere
New Amontron Hotel

New Amontron Hotel

Pragati Avenue, Dhaka
restaurantLæs mere
Cafe Delight

Cafe Delight

Kalachandpur Main Road, Dhaka
restaurantLæs mere
Asian Bar-Be-Que

Asian Bar-Be-Que

Kalachandpur Main Road, Dhaka
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier i Bangladesh

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning