Skole i Bangladesh

Lokal tid:
11:00:36

Baridhara Shishu Malancha Kinder Garten School

Khan Bari Road, Dhaka
schoolLæs mere

Gulshan Public School and College

Kalachandpur, ঢাকা
schoolLæs mere
Govt. Kalachandpur School

Govt. Kalachandpur School

Dhaka
schoolLæs mere

Kalachandpur Urban Slum Anondo School

Kalachandpur, Gulshan, Dhaka
schoolLæs mere
Biddya Bhuban High School

Biddya Bhuban High School

KA-36/B,NADDA,GULSHAN,DHAKA, DHAKA, Dhaka
schoolLæs mere
বাল্যশিক্ষা স্কুল

বাল্যশিক্ষা স্কুল

Shahid Fazlul Haq Road, Dhaka
schoolLæs mere

📑 Alle kategorier i Bangladesh

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning