Seværdigheder i Bangladesh

Coronavirus sygdom (COVID-19) Situation

Bekræftede sager

1980974

Dødsfald

29174

Coat of arms: Bangladesh

 

BD

Landekode ISO

+88

Telefonopkald

Asia/Dhaka

Tidszone

Dhaka

Hovedstad

Mest populære byer

BakerganjBarisal Division
Befolkning:19 748
BarisalBarisal Division
Befolkning:328 278
ChittagongChittagong Division
Befolkning:2 581 643
ComillaChittagong Division
Befolkning:407 901
DhakaDhaka Division
Befolkning:8 906 039
GazipurDhaka Division
Befolkning:1 199 215
GopalganjDhaka Division
Befolkning:42 449
JessoreKhulna Division
Befolkning:201 796
JhalokatiBarisal Division
Befolkning:45 095
KhulnaKhulna Division
Befolkning:663 342
KotaliparaDhaka Division
Befolkning:4 824
MadhabpashaBarisal Division
Befolkning:27 244
MadhupurDhaka Division
Befolkning:56 342
MehendiganjBarisal Division
Befolkning:39 424
MuladiBarisal Division
Befolkning:10 800
MymensinghMymensingh Division
Befolkning:407 798
NalchhitiBarisal Division
Befolkning:35 278
NarayanganjDhaka Division
Befolkning:543 090
PatuakhaliBarisal Division
Befolkning:65 000
SavarDhaka Division
Befolkning:286 008
SiddhirganjDhaka Division
Befolkning:256 760
SylhetSylhet Division
Befolkning:526 412
TangailDhaka Division
Befolkning:186 726
TongiDhaka Division
Befolkning:476 350

📑 Alle kategorier

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydel niveau 1CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVinhandelZooadministrative område niveau 3biludlejning