Mad i Bangladesh

Lokal tid:
09:04:57
Meem General & Tea Store

Meem General & Tea Store

Giringi Goli, Kalachandpur, 1212, Dhaka
cafeLæs mere

সায়েদুল টি ষ্টল

Dhaka
cafeLæs mere
Shahidul Tea Store

Shahidul Tea Store

খান বাড়ি রোড, Dhaka
foodLæs mere

Mozammel Tea Store

Kalachandpur, Dhaka
cafeLæs mere
Bacchu Miar Fuska Chotpoti

Bacchu Miar Fuska Chotpoti

Kalachandpur School Road, Dhaka
restaurantLæs mere

খোকন টি ষ্টল

Dhaka
cafeLæs mere
Hajrat Shahjalal Hotel

Hajrat Shahjalal Hotel

Nadda, Dhaka
restaurantLæs mere

Kakon tea store

খান বাড়ি রোড, Dhaka
foodLæs mere

Lamia General Store

Shahid Fazlul Haq Road, Dhaka
grocery_or_supermarketLæs mere

Kapasia Tea Shop

Kalachandpur, Dhaka
foodLæs mere

Comilla Chotpoti House

Shahid Fazlul Haq Road, Dhaka
cafeLæs mere

Bikrompur Sweets And Food

Kalachandpur Main Road, Dhaka
restaurantLæs mere
Zahid Confectionery

Zahid Confectionery

Kalachandpur Main Road, Dhaka
cafeLæs mere

Shahrukh's Den

Pragati Avenue, Dhaka
cafeLæs mere
American Burger & Blend

American Burger & Blend

Kalachandpur Main Road, Dhaka
restaurantLæs mere

Medina Birani House

Kalachandpur Main Road, Dhaka
restaurantLæs mere
Mostofa Hotel & Restaurant

Mostofa Hotel & Restaurant

Ka 7/3 Lichu Bagan Nadda link Road or Mintu Road, Dhaka
restaurantLæs mere
Asian Bar-Be-Que

Asian Bar-Be-Que

Kalachandpur Main Road, Dhaka
restaurantLæs mere
Cafe Delight

Cafe Delight

Kalachandpur Main Road, Dhaka
restaurantLæs mere

📑 Alle kategorier i Bangladesh

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning