Miejsca do odwiedzenia w Bangladesz

Choroba koronawirusowa (COVID-19) Sytuacja

Potwierdzone przypadki

1980974

Zgony

29174

Coat of arms: Bangladesz

 

BD

Kodem ISO

+88

Kod telefoniczny

Asia/Dhaka

Strefa czasowa

Dhaka

Stolica

Najbardziej popularnych miasta

BakerganjProwincja Barisal
Populacja:19 748
BarisalProwincja Barisal
Populacja:328 278
ĆottogramProwincja Ćottogram
Populacja:2 581 643
KumillaProwincja Ćottogram
Populacja:407 901
DhakaProwincja Dhaka
Populacja:8 906 039
GadźipurProwincja Dhaka
Populacja:1 199 215
GopalganjProwincja Dhaka
Populacja:42 449
DźoszohorProwincja Khulna
Populacja:201 796
JhalokatiProwincja Barisal
Populacja:45 095
KhulnaProwincja Khulna
Populacja:663 342
KotaliparaProwincja Dhaka
Populacja:4 824
MadhabpashaProwincja Barisal
Populacja:27 244
MadhupurProwincja Dhaka
Populacja:56 342
MehendiganjProwincja Barisal
Populacja:39 424
MuladiProwincja Barisal
Populacja:10 800
MojmonszinhoProwincja Mymensingh
Populacja:407 798
NalchhitiProwincja Barisal
Populacja:35 278
NarajangondźoProwincja Dhaka
Populacja:543 090
PatuakhaliProwincja Barisal
Populacja:65 000
SavarProwincja Dhaka
Populacja:286 008
SiddhirganjProwincja Dhaka
Populacja:256 760
SrihottoProwincja Srihotto
Populacja:526 412
TangailProwincja Dhaka
Populacja:186 726
TongiProwincja Dhaka
Populacja:476 350

📑 Wszystkie kategorie

Administracyjne na poziomie strefy 1Administracyjne na poziomie strefy 2Agencja NieruchomościAgencja ubezpieczeńAkwariumAmbasadaAptekaBankBankomatBarBibliotekaBiuro podróżyCentrum handloweCmentarzDealer samochodowyDentystaDom handlowyDom pogrzebowyDworzec autobusowyElektrykFilm wynajemFinanseFirma przeprowadzkowaFizjoterapeutaGaleria SztukiGłówny wykonawcaHinduHydraulikJedzenieJubilerKasynoKawiarniaKlub nocnyKościółKrajKsięgarniaKsięgowośćKwateraKwiaciarzLekarzLokalny rząd kancelariaLotniskoMalarzMeczetMiejscowośćMuzeumMyjnia samochodowaMąka dostawyNaprawa samochodówObozowiskoParkPark rozrywkiParkingPiekarniaPielęgnacja włosówPocztaPolicjaPosiłki na wynosPostój taksówekPoziom 3 Powierzchnia administracyjnaPoziom sublocality 1PralniaPrawnikPrzechowywaniePrzesłankaPunkt zainteresowaniaRV park, pole namiotoweRatuszRestauracjaSalon pięknościSklepSklep alkoholowySklep meblowySklep odzieżowySklep z butamiSklep z elektronikąSklep z narzędziamiSklep zoologicznySpaStacja paliwStraż pożarnaSubpremiseSupermarketSupermarket spożywczy lubSzkołaSzpitalSądSąsiedztwoTrasaUniwersytetUstanowienieWypożyczalnia samochodówZdrowiekinokręgielnianaturalną cechąobszar Potocznyogród zoologicznyopieka weterynaryjnaprzechowywania towarów domowesiłowniasklep Rowerowysklep spożywczystacja Transitstacja kolejowastadionŚlusarz