Etablering nær ved 23.815075, 90.427052

Åben kort
Lokal tid:
16:44:02

Desværre, der er ingen steder i Bangladesh

Mest populære Kategorier:

Punkt af interesse

M R BABU ELETRIC

Tejgaon Circle, 101/3 jafrabad pulpar bottola Sadak khan Road, Dhaka, 1207
electronics_storeLæs mere

Nangrima Garo Christian Church

1212, Khan Bari Road, Dhaka
churchLæs mere

Skin Care Bangladesh

Khan Bari Road, Dhaka
storeLæs mere

Kalachandpur SDA Church

Kalachandpur, Dhaka
churchLæs mere

Restaurant

Hajrat Shahjalal Hotel

Nadda, Dhaka
restaurantLæs mere

Ruchi Hotel & Restaurant

Ka- 93/E, Kalachandpur, Gulshan, Dhaka
restaurantLæs mere

Madina Chicken Shop

Kalachandpur, Dhaka
restaurantLæs mere

New Baghdad Chotpoti House

Ka-51/42/B-5, Kalachandpur, Gulshan, Dhaka
restaurantLæs mere

Tøjbutik

Najnin Fashion House

Kalachandpur, Ka-70/B, Dhaka
clothing_storeLæs mere

Bushra Fashion

Ka- 74, Kalachandpur Paschim Para, Gulshan, Dhaka
clothing_storeLæs mere

Nusrat Fashion

Ka- 70/8, Kalachandpur, Gulshan, Dhaka
clothing_storeLæs mere

B-Baria Fashion Tailors & Fabrics

Ka-93, Kalachandpur, Paschimpara, Baridhara, Gulshan-2, Dhaka
clothing_storeLæs mere

📑 Alle kategorier i Bangladesh

Administrative område niveau 1Administrative område niveau 2AdvokatAkvariumAmbassadeApotekBageriBankBarBegravelse hjemBibliotekBilforhandlerBilreparationerBilvaskBiografBlikkenslagerBlomsterhandlerBog butikBowlingbanerBrandstationBusstoppestedButikBydelBydel niveau 1Bydel niveau 2Bydel niveau 3Bydel niveau 4CafeCampingpladsCykel butikDagligdags områdeDagligvarebutikDyrehandelDyrlægebehandlingEjendomsmæglerElektrikerElektronik butikEtableringFilmudlejningFinansiereFlyttefirmaForlystelsesparkForsikring agenturForudsætningFysioterapeutGuldsmedGymHindu TempleHjem varer butikHospitalHovedentreprenørHårplejeIndkøbscenterIsenkræmmerKasinoKirkeKirkegårdKommunenKunstgalleriKøbmand eller supermarkedLandLetbane stationLogiLokalitetLufthavnLåsesmedLægeMadMalerMetrostationMoskeMuseumMåltid leveringMåltid takeawayMøbelbutikNabolagNatklubNaturlige trækOpbevaringParkereParkeringPengeautomatPolitiPolitiskPostkontorPunkt af interesseRegnskabRejsebureauRestaurantRetsbygningRuteRv park, campingRådhusSko butikSkoleSkønhedssalonSpaStadionSted for tilbedelseStormagasinSubpremiseSundhedSupermarkedSynagogeTagdækning entreprenørTandlægeTankstationTaxaholdepladsTogstationTransit stationTøjbutikUniversitetVasketøjVejkrydsVinhandelZooadministrative område niveau 3administrative område niveau 4administrative område niveau 5biludlejning